Helios Colomix Zmywacz Silikonowy - 1L

45706712

Colomix Antisilicon Cleaner Low Voc to środek do czyszczenia i mycia powierzchni przed malowaniem. Szybko odparowuje umożliwiając dalszą obróbkę. 

Więcej szczegółów


W magazynie

Colomix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Colomix Antisilicon Cleaner Low Voc to środek do czyszczenia i mycia powierzchni przed malowaniem. Szybko odparowuje umożliwiając dalszą obróbkę. Nie może być stosowany do rozcieńczalnia farb. Niska zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO).

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (356kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera