Sikkens Autobase Plus Blending Agent Środek do Cieniowania - 1L

525126

Autobase Plus Blending Agent jest specjalnym dodatkiem ułatwiającym wykonywanie napraw miejscowych w systemie Autobase Plus.

Środek do cieniowania.

Więcej szczegółów


W magazynie

Sikkens

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Dystrybucja AkzoNobel

Ten produkt dystrybuujemy na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego (częściowo) i wielkopolskiego (częściowo).

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

ABP Blending Agent jest specjalnym dodatkiem ułatwiającym wykonywanie napraw miejscowych w systemie Autobase Plus. Ponieważ nie wymaga mieszania, jest bardzo łatwy w użyciu.

Autobase Plus Blending Agent pozwala lakiernikom ograniczać ryzyko powstawania otoczek i sprawia, że warstwa metaliczna rozprowadzana jest bardziej równomiernie. 

Blending Agent należy używać jako środka do cieniowania.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Działanie żrące Wykrzyknik Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego
  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska
  • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (224kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera