Sikkens Autobase Plus Blending Agent Środek do Cieniowania - 1L

525126

Autobase Plus Blending Agent jest specjalnym dodatkiem ułatwiającym wykonywanie napraw miejscowych w systemie Autobase Plus.

Środek do cieniowania.

Więcej szczegółów


W magazynie

Sikkens

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Dystrybucja AkzoNobel

Ten produkt dystrybuujemy na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego (częściowo) i wielkopolskiego (częściowo).

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

ABP Blending Agent jest specjalnym dodatkiem ułatwiającym wykonywanie napraw miejscowych w systemie Autobase Plus. Ponieważ nie wymaga mieszania, jest bardzo łatwy w użyciu.

Autobase Plus Blending Agent pozwala lakiernikom ograniczać ryzyko powstawania otoczek i sprawia, że warstwa metaliczna rozprowadzana jest bardziej równomiernie. 

Blending Agent należy używać jako środka do cieniowania.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Działanie żrące Wykrzyknik Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (224kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera