Troton Dodatek Antysilikonowy 1L

6089

INTER TROTON Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.

Więcej szczegółów


W magazynie

Troton

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

INTER TROTON Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.

Stosowanie i dozowanie:

 • Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.
 • Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z utwardzaczem.
 • Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H312+H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (922kB)
Karta techniczna TDS (35kB)

Produkty powiązane

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera