Helios Mobihel 2K Accelerator Przyśpieszacz Schnięcia - 0,25L

40091801

Mobihel 2K Accelerator to produkt, który skraca czas schnięcia produktów Mobihel 2K. Jest szczególnie polecany przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Kansai Helios

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Mobihel 2K Accelerator to produkt, który skraca czas schnięcia produktów Mobihel 2K. Jest szczególnie polecany przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności.

Najważniejsze informacje:

 • Dodanie 1–2% do produktów MOBIHEL 2K - skraca czas suszenia powietrzem.
 • W przypadku użycia utwardzacza MOBIHEL 2K FAST zalecamy tylko 1%.
 • Większe ilości dodatku przyspieszającego mogą prowadzić do wad lakieru, takich jak utrata połysku, efekt skórki pomarańczowej i utrata przyczepności.
 • Żywotność mieszaniny w temperaturze 20 °C zmniejsza się o około 20-40% w zależności od ilości dodatku

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
 • H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
 • H360F Może działać szkodliwie na płodność.
 • H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H371 Może powodować uszkodzenie narządów .
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 250 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (446kB)
Karta techniczna TDS (142kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera