U-POL Raptor Środek Ochronny Karoserii 2K 3:1 947ml - Biały

RLW/S4/4KPL

U-POL poliuretanowy środek 2K bardzo trwały i twardy, zabezpieczający przeciwko rdzewieniu, korozji, soli, wilgotności i wysokim temperaturom.

Kolor: biały

Zawartość opakowania: 

 • Środek ochrony do karoserii - 711 ml
 • Utwardzacz - 236 ml

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

U-POL

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Nie wymaga kabiny lakierniczej. Szybko wysycha. Po odpowiednim przygotowaniu, może byc stosowany na wielu podłożach, ze względu na doskonałą przyczepność. Może być nakładany za pomocą: Pistoletu do baranka,Pistoletu natryskowego HVLP, wałka lub pędzla.

Kolor: biały

Zawartość opakowania: 

 • Środek ochrony do karoserii - 711 ml
 • Utwardzacz - 236 ml

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Może być zabarwiony dla uzyskania wymaganego koloru.
Dostępny w kolorze czarnym lub do barwienia.

 MOCNY I TRWAŁY
Super trwałe wytrzymałe pokrycie ochronne. Zabezpieczenie przed rdzą, korozją, wilgocią, wysokimi temperaturami.

 ODPORNY PRZED PROMIENIOWANIEM UV
Zapewnia doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV.

 WODOODPORNY
Zapewnia wodoszczelność , chroni przed wilgocią i eliminuje ryzyko powstania rdzy.

 WYGŁUSZAJĄCY DŹWIĘK I WIBRACJE
Elastyczny, pozwala wygłuszyć dźwięk i wibracje.

 ZABEZPIECZJĄCY I OCHRONNY
Odporny na działanie paliw, olejów hydraulicznych, mocz zwierząt, słoną wodę i inne.
 
SZYBKI I ŁATWY W UŻYCIU
Łatwa aplikacja w technologii Fill-Shake-Shoot (Napełnij- Wstrząśnij-Aplikuj).

Jak aplikować (część 1):

Jak aplikować (część 2):

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

 • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
 • EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe informacje

Specyfikacja

Jednostka miary komplet
Pojemność 947 ml
Kolor Biały

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (580kB)
Karta charakterystyki MSDS (401kB)
SDS Utwardzacz Raptor (392kB)

Produkty powiązane

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera