Troton 2 w 1 Masa Uszczelniająca i UBS - 1L

300002763

Troton 2w1 Środek Ochrony Karoserii UBS i Masa Uszczelniająca to produkt oparty na bazie kauczuku i żywic syntetycznych przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, rdzą i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych, a zarazem do uszczelniania złącz i spawów, za pomocą pistoletu natryskowego.

Więcej szczegółów


W magazynie

Troton

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Troton 2 in 1 Anti Gravel Seam Sealant to produkt oparty na bazie kauczuku i żywic syntetycznych przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, rdzą i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych, a zarazem do uszczelniania złącz i spawów, za pomocą pistoletu natryskowego.

Masa posiada również właściwości tłumienia dźwięku, daje się rozprowadzać bez powstawanie efektu pylenia, pajęczyny i kapania. Produkt oparty na kauczuku i żywicach, po wyschnięciu może być pokrywany wszystkimi konwencjonalnymi systemami malarskimi. Ze względu na dużą liczbę farb i lakierów obecnych na rynku zaleca się przeprowadzić test zgodności.

Specyfikacja techniczna:

  • Kolor: czarny
  • Gęstość w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności 65%: 1,21 – 1,25 kg/l

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
  • H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml
Kolor Czarny

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (710kB)
Karta charakterystyki MSDS (905kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera