Dynacoat 1K Etch Primer Podkład Wytrawiający Spray - 400ml

547537

Dynacoat 1K Etch Primer (aerozol) to szybkoschnący, uniwersalny, wolny od chromianów, jednoskładnikowy podkład wytrawiający w aerozolu, przeznaczony do napraw miejscowych na powierzchniach przeszlifowanych do gołego metalu.

Więcej szczegółów


W magazynie

Dynacoat

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Dystrybucja AkzoNobel

Ten produkt dystrybuujemy na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego (częściowo) i wielkopolskiego (częściowo).

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Dynacoat 1K Etch Primer (aerozol) to szybkoschnący, uniwersalny, wolny od chromianów, jednoskładnikowy podkład wytrawiający w aerozolu, przeznaczony do napraw miejscowych na powierzchniach przeszlifowanych do gołego metalu.

Dynacoat 1K Etch Primer zapewnia doskonałą przyczepność i odporność antykorozyjną.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Działanie żrące Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
  • H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 400 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (227kB)
Karta techniczna TDS (391kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera