Sikkens 1K All Plastics Primer Spray Podkład Gruntujący na Plastik 400ml

370141

Sikkens 1K All Plastics Primer Aerosol to szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład na plastik, zapewniający odpowiednią przyczepność na częściach karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.

Doskonały podkład do tworzyw sztucznych w aerozolu.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Sikkens

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Dystrybucja AkzoNobel

Ten produkt dystrybuujemy na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego (częściowo) i wielkopolskiego (częściowo).

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Sikkens 1K All Plastics Primer Aerosol to szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład, zapewniający odpowiednią przyczepność na częściach karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.

Przezroczysty podkład gruntujący w aerozolu przeznaczony do wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych.

Zalety:

 • łatwe nakładanie,
 • szybkie utwardzanie,
 • znakomita przyczepność do większości tworzyw sztucznych używanych w przemyśle samochodowym (poza czystym polietylenem).

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 400 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (220kB)
Karta techniczna TDS (228kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera