Lesonal Basecoat SB16 Lakier Bazowy - 1L

LB16

Jednoskładnikowy, mieszalnikowy system lakierów bazowych, zapewniający możliwość uzyskania kolorów niemetalicznych, metalicznych oraz perłowych. 

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Lesonal

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Dystrybucja AkzoNobel

Ten produkt dystrybuujemy na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego (częściowo) i wielkopolskiego (częściowo).

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Jednoskładnikowy, mieszalnikowy system lakierów bazowych, zapewniający możliwość uzyskania kolorów niemetalicznych, metalicznych oraz perłowych. System przeznaczony do napraw samochodów osobowych, niewielkich pojazdów dostawczych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych. Kompletny asortyment dodatków pozwala na szerokie zastosowanie przy różnych rodzajach napraw.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Działanie żrące Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml
Rodzaj pigmentu Bazowy
System mieszalniczy Bazowy

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (430kB)
Karta charakterystyki MSDS (221kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera