ColorMatic 2K Pre-Fill HS Topcoat TC-2 Puszka z Utwardzaczem Półprodukt - 400ml

249457

ColorMatic 2K HS Topcoat TC-2 to puszka aerozolowa do napełniania zawierająca 245 ml gazu pędnego, rozpuszczalników, specjalnych dodatków oraz utwardzacz w osobnym kartridżu.

Pojemnik można napełnić 100 ml lakieru nawierzchniowego.

Więcej szczegółów


W magazynie

Color Matic

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

ColorMatic 2K HS Topcoat TC-2 to puszka aerozolowa do napełniania zawierająca 245 ml gazu pędnego, rozpuszczalników, specjalnych dodatków oraz utwardzacz (w osobnym kartridżu) zawierający izocyjanian.

Pojemnik można napełnić 100 ml lakieru nawierzchniowego.

Innowacyjna technologia natrysku i zaworów gwarantuje dokładne rozpylenie lakieru. Szeroki strumień, wysoka wydajność nakładania i stałe ciśnienie pozwalają osiągnąć wysokiej jakości powłokę lakierniczą i profesjonalny rezultat końcowy.

Najważniejsze cechy:

 • Pojemnik jest wstępnie napełniony gazem pędnym, rozpuszczalnikami i utwardzaczem (zawierającym izocyjanian) w osobnym, wstępnie napełnionym kartridżu.
 • Puszkę można napełnić wybranym lakierem nawierzchniowym 2K HS za pomocą maszyny z serii Vitomat.
 • Wymieszanie lakieru nawierzchniowego 2K (akrylowego) z utwardzaczem pozwala uzyskać optymalną jakość pod względem połysku, utwardzania, odporności na warunki atmosferyczne i chemikalia.
 • Prosta, oszczędzająca czas aplikacja.
 • Doskonałe rozpylanie.
 • Łatwe mieszanie.
 • Idealny do miejscowych napraw.

Specyfikacja techniczna:

 • Podstawa spoiwa: akryl
 • Kolor: w zależności od wypełnienia
 • Zapach: rozpuszczalnik
 • Wydajność: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 m² (w zależności od konsystencji i koloru podłoża)
 • Czas schnięcia: zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki oraz rodzaju wypełnionego lakieru (patrz informacja producenta farby).
 • Stabilność przechowywania: puste puszki 36 miesięcy Puszki, wypełnione żywotnością około. 12 h (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
 • Maksymalna objętość nominalna: 400 ml, 245 ml (prefill) + 100 ml (farba)

Puszka TC-2 jest dedykowana do systemów farb:

 • Spies Hecker Permasolid HS 270/HS 275
 • Permafleet HS 2K Decklack Serie 670 + Serie 675
 • Mason CT 2K Topcoat S80

Instrukcja stosowania:

 • Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!
 • Dokładnie wyczyść malowaną powierzchnię silikonowym środkiem czyszczącym ColorMatic nr. 174469, a następnie przeszlifuj.
 • Większe gołe powierzchnie należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem ColorMatic.
 • Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu.
 • Potrząsaj energicznie przez 2 minuty.

Mieszanie składników A z utwardzaczem:

 1. Zdjąć nasadkę ochronną z dolnej części puszki i wyciągnąć bolec całkowicie za pomocą włożonego pierścienia. Spowoduje to zwolnienie noża, który przejdzie przez ściankę aluminiowego wkładu. Wkład następnie obróci się o 360°, będzie całkowicie otwarty i zwolni utwardzacz.
 2. Energicznie wstrząśnij puszką, aby wymieszać składniki A z utwardzaczem w odpowiednim, uprzednio określonym stosunku.
 3. Potrząsaj energicznie przez 2 minuty.
 4. Przeprowadzić test natrysku
 5. Żywotność: 24 godziny (20°C)
 6. Gotowe do użycia materiały powłokowe zawierające izocyjaniany mogą wywierać działanie drażniące na układ oddechowy i powodować reakcje alergiczne.
 7. Wdychanie oparów i mgły aerozolowej może powodować uczulenie.
 8. Podczas obchodzenia się z substancjami zawierającymi izocyjaniany należy wziąć pod uwagę wszystkie środki dotyczące powłok na bazie rozpuszczalników.W szczególności mgła rozpylająca i pary nie mogą być wdychane.
 9. Osoby cierpiące na alergie i astmę oraz osoby podatne na choroby układu oddechowego nie powinny wykonywać pracy z materiałami izocyjanianowymi.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego
 • H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

 • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
 • EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność maksymalna 400 ml
Pojemność 245 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (310kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera