Organika Cortanin F Środek Antykorozyjny - 500 ml

5905807006314

CORTANIN F to preparat antykorozyjny reagujący z rdzą przemieniając nietrwałe produkty korozji w formy trwałe oraz silnie wiążąc je z podłożem.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Organika

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

CORTANIN F to środek antykorozyjny reagujący z rdzą przemieniając nietrwałe produkty korozji w formy trwałe oraz silnie wiążąc je z podłożem. Zabezpiecza antykorozyjnie zardzewiałe powierzchnie stalowe bez konieczności usuwania warstwy rdzy związanej z podłożem. Przystosowuje zaatakowane korozją powierzchnie pod zabezpieczenie powłokowe odpowiednie do warunków eksploatacyjnych.

Działanie Cortaninu F polega na chemicznym wiązaniu produktów korozji żelaza (tlenków i wodorotlenków) w trwały kompleks z taniną.

Film instruktażowy:

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 500 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (652kB)

Produkty powiązane

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera