Alcea Pasta Pigment 0916 Pomarańcz (Pb) - 3L

0916-0000/3L

Pomarańcz (zawiera ołów), pigment 0916 Smaltosistem

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Alcea

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Smaltosistem Pasta pigmentacyjna skoncentrowana -  pomarańcz

Ciężar właściwy: 2,152

Pierwszy we Włoszech system kolorymetryczny na bazie rozpuszczalnikowej, przeznaczony dla sektora przemysłowego, umożliwia realizację wysokiej jakości emalii i podkładów w kolorach zestawionych w najpopularniejszych wzornikach kolorów obecnych na rynku. System Smaltosistem zapewnia natychmiastową dostępność produktu przewidzianego w cyklu malowania, w wybranym kolorze, dzięki temu ułatwia pracę i redukuje problem składowania. 

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Zagrożenie dla zdrowia Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
 • H350 Może powodować raka .
 • H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
 • H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

 • EUH201 Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 3000 ml

Pliki do pobrania

Katalog Alcea (3MB)
Karta charakterystyki MSDS (301kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera