Sikkens 1K All Plastics Primer Podkład do Plastiku 1L

523621

Nowość Sikkens 1K All Plastics Primer Podkład do Plastiku 1L

Sikkens 1K All Plastics Primer to szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład, zapewniający odpowiednią przyczepność na częściach karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.

Podkład 1K do części z tworzyw sztucznych.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Sikkens

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Dystrybucja AkzoNobel

Ten produkt dystrybuujemy na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego (częściowo) i wielkopolskiego (częściowo).

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Sikkens 1K All Plastics Primer to jednoskładnikowy, przezroczysty podkład gruntujący przeznaczony do wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych.

Zalety:

 • gotowy do nakładania ,
 • łatwe nakładanie,
 • szybkie utwardzanie,
 • znakomita przyczepność do większości tworzyw sztucznych używanych w przemyśle samochodowym (poza czystym polietylenem).

Produkt dostępny również w postaci praktycznego aerozolu.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (208kB)
Karta charakterystyki MSDS (207kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera