Troton Master Podkład Epoksydowy 2K 4:1 - 0,8+0,2L

5429

Troton Epoxy Primer to wysokiej jakości 2-komponentowy podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi.

Więcej szczegółów


W magazynie

Troton

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Wysokiej jakości 2-komponentowy podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi. Doskonale zabezpiecza podłoża stalowe przed korozją w procesie napraw samochodowych. Przy dużym rozcieńczeniu może być aplikowany techniką “mokro na mokro”.

 • Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
 • Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
 • Łatwy proces mieszania i aplikowani
 • Wyjątkowo gładka rozlewność.

Kolor: Jasno-szary.
Stopień połysku: Matowy

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Działanie żrące Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary komplet
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (334kB)
Karta charakterystyki MSDS (1MB)
Karta techniczna TDS (255kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera