Synpeko Rozcieńczalnik Alkidowy 5L

ALKID P0005

Rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych. Stosuje się do farb alkidowych nakładanych bezpośrednio na rdzę.

Więcej szczegółów


W magazynie

Synpeko

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych. Stosuje się do farb alkidowych nakładanych bezpośrednio na rdzę.

LZO ≤ 850 g/L

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego
  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
  • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
  • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 5000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (177kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera