Rozcieńczalnik Ekstrakcyjny - 0,5L

0000000000054

Benzyna ekstrakcyjna to rozcieńczalnik ekstrakcyjny do farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz asfaltowych.

Uwaga: Brak możliwości wysyłki przesyłką kurierską UPS.

Więcej szczegółów


W magazynie

INTER-KOLOR

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Rozcieńczalnik ekstrakcyjny do farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz asfaltowych. Nadaje się również do wywabiania plam.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
  • H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
  • H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 500 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (147kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera