Troton Bekra Szpachlówka Light - 1L

1279

Bekra Light to 2-komponentowa lekka wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Charakteryzuje się niskim ciężarem i bardzo dobrą obróbką.

Więcej szczegółów


W magazynie

Troton

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Bekra Light to 2-komponentowa lekka wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Charakteryzuje się niskim ciężarem i bardzo dobrą obróbką. Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Specyfikacja techniczna:

 • Kolor: kremowy
 • Stopień połysku: matowy
 • Gęstość: 1,27 (+/- 0,03) kg/l

Może być aplikowany na podłoża:

 • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego
 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
 • H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska
 • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary komplet
Pojemność 1000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (384kB)
Karta techniczna TDS (169kB)
Karta charakterystyki MSDS (328kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera