Selemix 9-060 Utwardzacz do Poliuretanu Ekstra - 5L

1.959.5060/E5

Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych PUR 9-060.

Więcej szczegółów


W magazynie

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych PUR 9-060.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego
  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 5000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (208kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera