Selemix 7-536 Binder Direct Połysk 70% - 4,25kg

1.775.3600/E4.25

Selemix Direct to Metal (DTM) 7-53x to system jednowarstwowych lakierów nawierzchniowych opracowanych na bazie żywic poliuretanowych.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Selemix Direct to Metal (DTM) 7-53x to system jednowarstwowych lakierów nawierzchniowych opracowanych na bazie żywic poliuretanowych. System umożliwia uzyskanie szerokiego spektrum kolorów o zróżnicowanych poziomach połysku, od 10 do 70% połysku mierzonego pod kątem 60°, w tym matu, półmatu, efektu satyny lub wysokiego połysku. Ponadto system Selemix DTM 7-53x zapewnia doskonałą siłę krycia oraz możliwość uzyskania dużego wypełnienia, nawet do 300 μm grubości warstwy mokrego filmu.

Lakiery Selemix DTM 7-53x są przeznaczone do aplikacji na szerokim zakresie typów podłoży. Dzięki zawartości fosforanu cynku, system lakierniczy jest rekomendowany do aplikacji na stal, stal cynkowaną galwanicznie, w tym stal cynkowaną ogniowo, stal szlachetną, laminaty oraz aluminium i jego stopy, oferując doskonałą ochronę antykorozyjną, przy jednoczesnej niskiej zawartości Lotnych Związków Organicznych (LZO).

Lakiery Selemix DTM 7-53x mogą być aplikowane konwencjonalną metodą niskociśnieniową oraz przy użyciu wyposażenia hydrodynamicznego metodą bezpowietrzną (airless) lub metodą natrysku bezpowietrznego w osłonie powietrza (airmix). W przypadku aplikacji metodą hydrodynamiczną zaleca się zastosowanie wspomagania elektrostatycznego. Aby dopasować oporność gotowej mieszaniny lakieru nawierzchniowego można zastosować dodatek SPP6970. Przed rozpoczęciem aplikacji ze wspomaganiem elektrostatyki z dodatkiem SPP6970 należy zapoznać się z instrukcjami karty technicznej T003V.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Waga 4,25 kg

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (174kB)
Karta charakterystyki MSDS (194kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera