Selemix 7-310 Binder Celulozowy - 4kg

1.773.1000/E4K

Lakier nitrocelulozowy 7-310

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Produkt 1K do uzyskiwania powłok jednolitych i metalicznych. Lakier ten szybko schnie i jest łatwy w aplikacji. Pozwala uzyskać wysoki poziom połysku.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Działanie żrące Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H350 Może powodować raka .
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Waga 4 kg

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (185kB)
Karta charakterystyki MSDS (228kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera