Selemix 7-511 Binder Poliuret Mat - 3,75kg

1.775.1100/E3.75

Lakier poliuretanowy, matowy

Więcej szczegółów


W magazynie

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Produkt 2K o matowym wyglądzie i dobrej rozlewności. tworzy powłoki odporne na działanie chemikaliów oraz czynników atmosferycznych.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Waga 3,75 kg

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (159kB)
Karta charakterystyki MSDS (206kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera