Alcea Emalia Alkidowa Półpołysk 2702 - 16L

2702/RESN/16L

Szybkoschnąca emalia syntetyczna w półpołysku. Emalia stworzona z żywić alkidowych jest przeznaczona do malowania maszyn rolniczych, podwozi, suwnic, regałów, drobnych wyrobów metalowych, akcesoriów do maszyn rolniczych i maszyn do prac ziemnych.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Alcea

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Szybkoschnąca emalia syntetyczna w półpołysku. Emalia stworzona z żywić alkidowych jest przeznaczona do malowania maszyn rolniczych, podwozi, suwnic, regałów, drobnych wyrobów metalowych, akcesoriów do maszyn rolniczych i maszyn do prac ziemnych.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH208 Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 16 l

Pliki do pobrania

Katalog Alcea (3MB)
Karta techniczna TDS (88kB)
Karta charakterystyki MSDS (267kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera