Alcea Emalia Epoksydowa Połysk T520 - 10L

T520/CONV/10L

Emalia epoksydowa dwuskładnikowa, odznaczająca się podwyższoną twardością powierzchni, połyskiem i doskonałym wyglądem. 

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Alcea

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Emalia epoksydowa dwuskładnikowa, odznaczająca się podwyższoną twardością powierzchni, połyskiem i doskonałym wyglądem. Szczególnie przeznaczona do malowania wyrobów narażonych na czynniki chemiczne i korozyjne takie jak: urządzenia chemiczne, maszyny z przemysłu papierniczego, obrabiarki. Może być również użyty do impregnacji betonu.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 10 l

Pliki do pobrania

Katalog Alcea (3MB)
Karta techniczna TDS (100kB)
Karta charakterystyki MSDS (272kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera