Alcea Emalia Poliakrylowa Połysk 5820 - 16L

5820/CONV/16L

Emalia poliakrylowa w połysku, utwardzana poliizocyjanianem alifatycznym, stosowana w sektorze przemysłowym. Produkt charakteryzuje się bezpośrednią przyczepnością do aluminium, metalu, mosiądzu, blachy ocynkowanej i daje doskonałe wykończenie przy zastosowaniu jednej warstwy.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Alcea

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Emalia poliakrylowa w połysku, utwardzana poliizocyjanianem alifatycznym, stosowana w sektorze przemysłowym.

Produkt charakteryzuje się bezpośrednią przyczepnością do aluminium, metalu, mosiądzu, blachy ocynkowanej i daje doskonałe wykończenie przy zastosowaniu jednej warstwy.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH208 Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 16 l

Pliki do pobrania

Katalog Alcea (3MB)
Karta techniczna TDS (96kB)
Karta charakterystyki MSDS (275kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera