Selemix 7-512 Binder PUR Poliuretan Extra - 3,5kg

1.775.1200/E3.5K

SELEMIX® 7-512 2K Polyurethane Extra Topcoat to 2 składnikowy lakier nawierzchniowy do uzyskiwania jednolitych-pastelowych i metalicznych kolorów o wysokim połysku.

Lakier posiada bardzo dobrą odporność na czynniki atmosferyczne, chemiczne oraz bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV.

Więcej szczegółów


W magazynie

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

SELEMIX® 7-512 2K Polyurethane Extra Topcoat to 2 składnikowy lakier nawierzchniowy do uzyskiwania jednolitych-pastelowych i metalicznych kolorów o wysokim połysku. Lakier posiada bardzo dobrą odporność na czynniki atmosferyczne, chemiczne oraz bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV.

Jest kompatybilny z podkładami epoksydowymi i poliuretanowymi Selemix, zapewniając trwałą i wytrzymałą powłokę o wysokiej odporności na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. W połączeniu z 2.705.0500 podkładem PUR z linii Selemix, przy zastosowaniu tych samych utwardzaczy i rozcieńczalników dla lakieru i podkładu, oferuje prosty i kompaktowy system.

Zalecany do lakierowania maszyn, sprzętu rolniczego i budowlanego oraz wielu innych zastosowań w lakierowaniu przemysłowym gdzie wymagane jest trwałe wykończenie powłoki i wysoki połysk. Przeznaczony do aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego jak również i za pomocą sprzętu Airmix.

Dodatkowe informacje:

  • Spoiwa można barwić pigmentami NP marki Selemix w dowolnym kolorze przemysłowym.
  • Aplikacja: AirMix, Airless – konwencjonalna oraz przy wspomaganiu elektrostatycznym.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Waga 3.5 kg

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (204kB)
Karta techniczna TDS (352kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera