Motip Baranek Spray Biały - 500ml

000005

Środek konserwujący Stone Chip do progów i widocznych części pojazdów mechanicznych, idealnie chroni przed odpryskami kamieni.

Więcej szczegółów


W magazynie

Motip

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Środek konserwujący do progów i widocznych części pojazdów mechanicznych, idealnie chroni przed odpryskami kamieni.

 • Nadaje się do stosowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi.
 • Ma doskonałe właściwości zapobiegania powstawaniu ognisk rdzy.
 • Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, słabych kwasów i zasad.
 • Jest dźwiękochłonny i zachowuje wysoką elastyczność.
 • Dostępny w trzech kolorach: czarnym, szarym i białym.
 • Do stosowania jako spray i pod pistolet.

Kolor: biały

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

 • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Pojemność 500 ml
Kolor Biały

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (258kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera