APP R-Stop Preparat Antykorozyjny 100ml

021100

APP R-Stop jest penetrującym środkiem antykorozyjnym zatrzymującym rozwój korozji. Konwertuje wilgoć zawartą w warstwach rdzy w dwutlenek węgla (CO₂).

R-STOP odcina źródło utlenienia, a podłoże zostaje uszczelnione oraz utwardzone.

Więcej szczegółów


W magazynie

APP

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

APP R-STOP to penetrujący środek antykorozyjny. Po zaaplikowaniu na oczyszczoną powierzchnię usuwa wilgoć z ognisk korozji. Zaimpregnowane powierzchnie można pokrywać podkładami 1K i 2K oraz produktami poliestrowymi. 

Zalety produktu:

 • produkt gotowy do użycia
 • szybkoschnący, nadający się do pokrycia po 30-60 minutach
 • silne właściwości penetrujące w grubych warstwach rdzy
 • zatrzymuje korozję cynku
 • zaimpregnowane powierzchnie mogą być pokrywane produktami poliestrowymi oraz 1 i 2 składnikowymi podkładami

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

 • EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe informacje

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 100 ml

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (65kB)
Karta charakterystyki MSDS (306kB)

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera