Voke Rozpuszczalnik Nitro VC-01 - 5L

5908310576800

Rozpuszczalnik NITRO VC-01. Wysokiej jakości rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów i emalii nitro oraz mycia sprzętu malarskiego.

Uwaga: Brak możliwości wysyłki przesyłką kurierską UPS.

Więcej szczegółów


W magazynie

Voke

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Rozpuszczalnik NITRO VC-01. Wysokiej jakości rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów i emalii nitro oraz mycia sprzętu malarskiego.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego
 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
 • H371 Może powodować uszkodzenie narządów .
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
 • H302+H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
 • H312+H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
 • H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

 • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 5000 ml

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (353kB)
Karta charakterystyki MSDS (489kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera