Troton Bekra Szpachlówka Soft - 2kg

1134

Bekra Soft Putty to miękka szpachla, która doskonale nadaje się do wyrównywania nierównych powierzchni.

Więcej szczegółów


W magazynie

Troton

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Bekra Soft Putty to miękka szpachla, która doskonale nadaje się do wyrównywania nierównych powierzchni.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego
  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
  • H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  • H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska
  • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary komplet
Waga 2000 g

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (384kB)
Karta charakterystyki MSDS (325kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera