Helios Utwardzacz do Podkładu 750 Plus - 0,25L

40216801

Mobihel Fast 2K Filler Hardener 750 Plus to szybki utwardzacz stosowany jako składnik B do utwardzania podkładów Mobihel 2K Kompaktprimer Plus w temperaturze od 5 °C do 18 °C.

Więcej szczegółów


W magazynie

Kansai Helios

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Mobihel Fast 2K Filler Hardener 750 Plus to szybki utwardzacz stosowany jako składnik B do utwardzania podkładów Mobihel 2K Kompaktprimer Plus w temperaturze od 5 °C do 18 °C.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego - patrz karta charakterystyki.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Działanie żrące Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
  • H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia EUH

  • EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 250 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (546kB)

Produkty powiązane

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera