Selemix 7-510 Binder Poliuretan - 3,75kg

1.775.1000/E3.75

Lakier poliuratenowy

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Produkt 2K o dobrym połysku i rozlewności. Tworzy powłoki odporne na działanie chemikaliów oraz czynników atmosferycznych.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

  • Uwaga

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Środowisko

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Waga 3,75 kg

Pliki do pobrania

Karta techniczna TDS (110kB)
Karta charakterystyki MSDS (204kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera