Selemix 6-530 Osuszacz - 5L

1.965.3000/E5

Suszka 6-530 wchodząca w skład systemu Selemix.

Więcej szczegółów


Na zamówienie (1-7 dni)

Selemix

Przed dodaniem produktu do koszyka zapoznaj się z informacjami o mieszaninach niebezpiecznych.

Chcesz zobaczyć cenę?

Zamówienia internetowe są dostępne tylko dla stałych klientów.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?
Nawiąż z nami współpracę!

Opis

Suszka 6-530 wchodząca w skład systemu Selemix. Pojemność: 5 litrów.

Informacje o substancjach lub mieszaninach niebezpiecznych

Hasło ostrzegawcze

 • Niebezpieczeństwo

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Płomień Wykrzyknik Zagrożenie dla zdrowia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
 • H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Specyfikacja

Jednostka miary szt.
Pojemność 5000 ml

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki MSDS (207kB)

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:

Lubisz rabaty i niespodzianki?

Zapisz się do newslettera